Gezinscoach – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kessel – Kessel
Kerkplein 6 5995 BA Kessel Tel:077-4622555
Header afbeelding

Gezinscoach

De gezinscoach

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

In de gemeente Peel en Maas wordt jeugdhulp en ondersteuning geboden door gezinscoaches.

Alle gezinscoaches van de gemeente Peel en Maas hebben ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Daarnaast hebben zij deskundigheid over onder andere psychische problemen, gezinnen en kinderen met een beperking, gezinsproblematiek en gedragsstoornissen.

Vragen over jeugdhulp

Met vragen over jeugdhulp of onderwijs kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het Huis van de gemeente of telefonisch contact opnemen via (077) 306 66 66.

Ook kunt u een e-mail sturen naar jeugdenonderwijs@peelenmaas.nl.

Wij, Liek Kater en Ellen Dortant zijn als gezinscoaches verbonden aan de dorpskern Kessel / Kessel eik.

Dit maakt dat we nauwe contacten hebben met de verschillende voorzieningen voor kinderen in Kessel / Kessel eik zoals basisscholen, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de huisartsen. Desgewenst sluiten wij ook aan bij gesprekken die tussen u en de verschillende voorzieningen plaatsvinden. Wij kunnen dan vrijblijvend met u meedenken.

Werkwijze gezinscoach

Duidelijkheid en vertrouwen: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de samenwerking met u centraal stelt. Duidelijkheid houdt in dat de gezinscoach u steeds precies vertelt wat hij of zij doet en waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste contactpersoon.

De gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook gaat de aandacht uit naar de vraag of iemand uit uw omgeving een bijdrage kan leveren aan de oplossing.

U bepaalt samen met de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag kan zijn. Eenvoudige opvoedvragen kunnen mogelijk ook gewoon telefonisch worden beantwoord.

Medisch centrum Kessel

Eén keer per 2 weken op de woensdagmiddag is een gezinscoach aanwezig in het medisch centrum Kessel. De precieze dagen, kunt u navragen bij de assistente van uw huisarts.

Het is fijn om nauw samen te werken met de huisartsen in Kessel zodat we voor u als ouders toegankelijker zijn. U kunt een afspraak maken met de assistente.

Zij zal dan een gesprek bij ons inplannen.

Heeft u vragen dan zien we u graag.