Klachten – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kessel – Kessel
Kerkplein 6 5995 BA Kessel Tel:077-4622555
Header afbeelding

Klachten

Heeft u een klacht? Dit kunt u doen:

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt. Alle medewerkers doen hun best om u de best mogelijke zorg te bieden. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben. Een klacht kan te maken met bijvoorbeeld de behandeling, de gang van zaken of de bejegening door een zorgverlener.

Wij stellen het op prijs als u uw klacht kenbaar maakt. Hierdoor stelt u ons in staat onze zorgverlening te blijven verbeteren. De volgende stappen kunt u nemen:

Stap 1: Uit uw klacht bij uw huisarts of zorgverlener

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is het direct bespreken van uw klacht met uw huisarts of de betreffende zorgverlener. Een gesprek kan verhelderend werken en leidt vaak al tot een oplossing.

U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door het formulier in te vullen via deze link. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen in gesprek te gaan.

Stap 2: Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris

Vind u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen. Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenfunctionaris van huisartsenorganisatie Cohesie. Om uw klacht kenbaar te maken bij de klachtenfunctionaris kunt u het formulier invullen via deze link. Geef aan dat uw klacht rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris moet. De klachtenfunctionaris neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Stap 3: Vraag om een oordeel door de geschilleninstantie

Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van uw onopgeloste klacht aan de geschilleninstantie. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg leest u op www.skge.nl.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling.