Kosten aanvullend onderzoek – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Kessel – Kessel
Kerkplein 6 5995 BA Kessel Tel:077-4622555
Header afbeelding

Kosten aanvullend onderzoek

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg maar is uitgezonderd van het eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg van de verzekering en gaat niet af van uw eigen risico: u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor de onderzoeken die op de praktijk volledig door onszelf worden gedaan, zoals een bloeddrukmeting, een 24-uur bloeddrukmeting, zwangerschapstest (op medische gronden), bloedsuikertest etc.

Ook de hulp van onze praktijkondersteuners somatiek en GGZ vallen buiten het eigen risico.

Enkele onderzoeken in de huisartsenpraktijk wel ten last van het eigen risico

De diagnostiek van hartritmestoornissen  – met een holter – en teledermatologie zijn een uitzondering omdat hiervoor door ons de specialist geraadpleegd wordt. Ook voor de CRP bepaling worden u kosten berekend, aangezien de apparatuur voor dit onderzoek en de beheer van de uitslagen door het ziekenhuis VieCuri aan ons geleverd wordt.

De kosten voor teledermatologie bedragen 65-85 euro. Deze kosten worden door Kysos, de organisatie die de teledermatologie regelt bij de zorgverzekering in rekening gebracht. De kosten vallen onder de basisverzekering en komen ten laste van uw eigenrisico, tenzij de verzekeraar hier met Kysos andere afspraken over heeft gemaakt.

Aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt – eigen risico aanspreken

Als uw huisarts extra onderzoeken aanvraagt, zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto, dan gaan de kosten eerst af van uw eigen risico. Ook medicijnen die de arts voorschrijft vallen onder uw eigen risico. Daarbij is het zo dat sommige medicijnen (bijv. maagmiddelen en slaapmiddelen) niet meer vergoed worden, die moet u in ieder geval zelf betalen, of u uw eigen risico al heeft opgemaakt of niet. Voor de kosten van medicatie zie www.medicijnkosten.nl.

Medicijnen buiten het eigen risico en preferente medicatie

Voor sommige (voorkeurs-)medicijnen wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigenrisico. Dit is een extra kostenvoordeel dat sommige zorgverzekeraars bieden door prijsafspraken met fabrikanten te maken. Als u van de betreffende soort medicatie het preferente middel van uw zorgverzekeraar gebruikt, dan wordt dit niet verrekend met het eigen risico. Deze “deals” verschillend per jaar, per zorgverzekeraar en per polis. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Sommige verzekeraars vergoeden van medicijnen die behoren tot de basiszorg alleen een bepaald merk/fabriek, ook dit is om (polis-)kosten te drukken. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw verzekeraar en uw apotheek (niet bij uw huisarts!). Informeer u tevoren goed over het medicatiebeleid als u een zorgpolis afsluit.

hier voor de voorkeursregeling van VGZ en hier voor de voorkeursregeling van CZ

Er is nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de vergoeding van medicijnen door verzekeraars, het begrip “medisch noodzaak” en de rol van uw huisarts daarin.